zaterdag 31 augustus 2013

Twee nieuwe voorleesboeken

Vol enthousiasme wilde ik afgelopen woensdag beginnen met het voorlezen van Superjuffie! Maar de meeste kinderen hadden het boek al gelezen. Ze vonden het een heeeeeeeeel leuk boek. Samen met de kinderen ben ik gaan kijken op de site van Janneke Schotveld voor een ander voorleesboek. De kinderen hebben het boek Superjuffie op safari uitgekozen.
Juf Josje en haar klas zijn op schoolreisje naar Schiphol. Meester Snor is ook gezellig mee. Maar ze zijn er nog maar net, of Superjuffie moet al in actie komen en een koffer vol babykrokodillen redden. Om te zorgen dat ze daarna ongezien weer kan veranderen in juf Josje, duikt Superjuffie samen met een paar leerlingen de container in. Plotseling wordt de container dichtgegooid en in een vliegtuig gezet. Ze belanden bij een bioloog midden in Afrika. Contact met de buitenwereld is onmogelijk en wat nog erger is: er zijn stropers in het gebied actief en de olifanten lopen groot gevaar... De hulp van Superjuffie is noodzakelijk, maar heeft juf Josje wel genoeg krijtjes bij zich?

Ik heb nog een tweede voorleesboek wat de kinderen nog niet weten: De verschrikkelijke badmeester geschreven door Jozua Douglas.
Lev moet van zijn vader op zwemtraining bij Badmeester Brulboei, de beroemdste zwemkampioen ooit. Iedereen vindt hem te gek, want hij is knap en verzorgt zielige zeehondjes. Maar Lev weet wel beter. Brulboei is de meest verschrikkelijkste badmeester die je kunt bedenken. Hij is grof en gemeen, hij is woest, ruw en wreed. En hij heeft een afschuwelijk geheim... Samen met zijn buurmeisje Lita komt hij in actie. Kunnen zij de verschrikkelijk badmeester ontmaskeren en laten zien wie Brulboei werkelijk is?
Ik heb dit boek speciaal uitgekozen in het kader van de komende Kinderboekenweek. Die week heeft als motto: Klaar voor de start - sport en spel in kinderboeken.

Een link naar de officiële boektrailer van De verschrikkelijke badmeester: deverschrikkelijkebadmeester

Hopelijk gaan de kinderen veel plezier beleven aan beide boeken.

vrijdag 30 augustus 2013

Het is weer vrijdag!

Ik ben er weer. Gisteren geen bericht in dit weblog. De kinderen weten waardoor dit is gekomen. Haha!!!
Deze week hebben de kinderen in de les Nieuwsbegrip een tekst over Martin Luther King behandeld. Vandaag heb ik de vragen besproken die de kinderen gemaakt hebben n.a.v. deze tekst. Ik had de kinderen de tekst mee naar huis willen geven zodat ouders de tekst ook nog eens zouden kunnen bekijken met de kinderen. Maar ik ben het vergeten. Ik zal het volgende week meegeven.
Voor de pauze hebben we nog een uur gerekend. Zowel voor groep 5 als groep 6 begon de rekenles met een hoofdrekenopdracht. Opdracht 4 van elke les is een hoofdrekenopdracht. Er staat bij Vlug en goed. Helaas doen sommige kinderen het té vlug!
Hoofdrekenen groep 5.

Hoofdrekenen groep 6.
Na de pauze hebben we ongeveer drie kwartier gewerkt aan de taalopdracht. Op vrijdag moeten de kinderen twee bladzijden maken in hun taalwerkboek. Die bladzijden bevatten stof die de kinderen de afgelopen week hebben geleerd.

De foto is wat onduidelijk. Er staat:
Dit ga je leren.
Je oefent wat je deze week hebt geleerd:
- de themawoorden
- de persoonsvorm vinden met de vraagproef
- de leestekens dubbele punt en komma
Dit was de stof voor groep 6.

Dit was de stof voor groep 5.
Het laatste half uur van de ochtend hebben we gekeken naar een oude aflevering van Nieuws uit de natuur: Ziek van suiker?

's Middags begonnen beide groepen met een schrijfles en computeren. Groep 5 heeft tafeltjes geoefend en groep 6 heeft gewerkt met getallen. Ze kregen een getaldictee. Beide oefeningen staan op http://jufanita.yurls.net/
Hierna volgde voor beide groepen een geschiedenisles over de prehistorie. Dit was voor beide groepen les 3 uit een serie van zes lessen over dit onderwerp. De kinderen hebben geboeid gekeken naar de filmpjes over de hunebedden.

Als afsluiting van de week hebben we een woordweb gemaakt over de afgelopen week.

woensdag 28 augustus 2013

De woensdagochtend is zo snel voorbij.

Voor mij is het altijd leuk om op woensdagochtend de klas binnen te lopen. Juf Nikki of meneer Ad hebben dan bijna altijd wel iets getekend of geknutseld met de kinderen. Deze week had juf Nikki de tekenles gegeven. Een vel papier moesten de kinderen in vakken verdelen. En in elk vak moest het kind iets tekenen dat met zichzelf te maken had (thuis, hobby, sport, vakantie........).
Om 08.45 uur heb ik eerst met de kinderen het werken met de taakkaart besproken. Sommige kinderen dachten dat ze klaar waren met het werk van deze week maar dat was niet het geval. Opdrachten waren overgeslagen en ook waren er veel fouten gemaakt. Werken met de taakkaart is geen wedstrijd wie er het eerste klaar is. Als je er op vrijdagmiddag om 15.30 uur klaar mee bent dan is het goed. Vandaag zijn er zes kinderen uit groep 5 klaargekomen met de taakkaart. Dat werk ga ik straks bekijken. 
In de rekenles ging groep 5 met juf Nikki mee voor de projecttaak. Ik gaf aan groep 6 de rekenles.


Het grootste gedeelte van de les hebben ze in tweetallen aan deze opdracht gewerkt. De klas gaat naar de dierentuin. Ze zijn er om 9.15 uur. Ze eten gezamenlijk om 12.00 uur. En ze moeten om 16.30 uur weer bij de uitgang zijn. De kinderen doen mee aan alle attracties. In tweetallen moesten ze een dagindeling maken. Dit bleek een pittige opdracht te zijn. Je moest bv. rekening houden met de tijden van de papegaaishow. Je moest rekening houden met de tijden van het dolfinarium. Hoe lang duurt de attractie? Het lopen er naartoe vraagt ook tijd. Het bleek een hele klus te zijn. Het werken in tweetallen ging heel goed. Het is heel mooi om de kinderen zo bezig te zien.

Na de pauze was het tijd voor taal en spelling.

Bij groep 5 ging het vandaag over eer-woorden zoals beer en oor-woorden zoals hoor. In die woorden hoor je geen ee zoals in teen en geen oo zoals in toon. Moeilijk hoor!

Bij groep 6 ging het over de ch. Ook moeilijk! Aan de orde kwamen woorden als goochelen, echo, chaos, gejuich........

We zijn de dag geëindigd met een gezellige muziekles. Fruitsalade en heel alleen op zijn paard door de prairie waren de liedjes. Wat een enthousiasme bij de kinderen. We zingen niet alleen maar we klappen er ook bij. En meebewegen met de liedjes gaat bij de kinderen vanzelf.

dinsdag 27 augustus 2013

Scholingsbijeenkomst 1-Zorgroute

Vanmiddag hadden we op basisschool Aventurijn een studiemiddag: Scholingsbijeenkomst 1-Zorgroute: Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken met groepsplannen. Anita Manders gaf de cursus. Eerst werd teruggeblikt naar het afgelopen jaar. Daarna werd besproken wat de opbrengst van dit traject de eerste helft van dit schooljaar zou moeten zijn:
- Alle leerkrachten maken 2 x per jaar een groepsplan op basis van onderwijsbehoeften voor rekenen, technisch lezen en spelling. Elk groepsplan heeft een tussen- en eindevaluatie.
- De leerkrachten maken op basis van wat zij zien onderbouwde keuzes met betrekking tot hun eigen handelen naar de leerlingen toe. De leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.
- Evaluatie van het groepsplan en het groepsoverzicht worden gebruikt bij opstellen van het nieuwe groepsplan.

Borging van bovenstaande opbrengsten. Inspelen op ondersteuningsvraag leerkracht.
Een gedeelte van de middag zijn we zelf aan de slag gegaan. We zijn bezig geweest met het opstellen van de groepsplannen voor de eerste periode. De bevindingen m.b.t. de onderwijsbehoeften worden verwerkt in het groepsplan.

De middag vloog om. Maar ik blijf het een pittig onderwerp vinden. Ik vind het niet eenvoudig om een goed groepsoverzicht en groepsplan te schrijven.


maandag 26 augustus 2013

Op televisie en dierengym!

De dag begon met een gezellige inloop. Ik denk dat de kinderen er al aan gewend raken dat ik er op maandag ben. Ook juf Sharina is op maandag in de klas. Juf Sharina studeert voor onderwijsassistente en is op maandag, dinsdag en woensdag in onze groep. Vorige week was Sharina er ook al. Dus aan haar zijn de kinderen ook al goed gewend.

Na een praatje over het weekend pakte ik een "televisie". De televisie had ik van papier gemaakt, een soort lijst was het geworden. Ik vroeg aan juf Sharina of ze de televisie aan wilde zetten. De rode knop op de televisie. En toen keek ik door de lijst naar de kinderen. "Goedemorgen, kijkers. Ik ben juf Anita en ik werk op maandag bij de kleuters op basisschool Aventurijn." Ik vertelde nog wat over mijzelf. De kinderen keken vol aandacht naar mij. Toen ik klaar was met mijn praatje, zette juf Sharina de televisie uit. Ik vroeg aan de kinderen wie er ook iets over zichzelf zou willen vertellen. Verschillende kinderen wilden dat wel. De helpende handjes mochten om de beurt de tv aan en uit zetten. Een jongste kleuter zei toen hij op de televisie kwam: Ik zeg toch niks!!! Ook Pompom is op de televisie geweest.

Na deze taalactiviteit zijn we gaan werken. Daarna fruit eten en buiten spelen.

De middag begon met een gymles in de gymzaal. Meneer Alex was ook bij deze les. Hij is er voortaan altijd op maandag en dinsdag tijdens de gymlessen van alle groepen. Het onderwerp van de gymles was Dierengym. Mijn fluit was het vogeltje. Als de kinderen het vogeltje hoorden dan moesten de kinderen stoppen waar ze mee bezig waren en luisteren naar de juf. In de middagpauze hadden Sharina en ik drie onderdelen klaargezet.
 1. De apen: de apen mogen vrij klimmen in het wandrek. Meneer Alex stond bij deze activiteit om de kinderen zo nodig te helpen.
2. De beren: de beren lopen via een bank omhoog naar de kast en springen daarna van de kast af. Juf Sharina stond bij de activiteit.
3. De slangen: de slangen schuiven over de matten en slingeren om de pilonnen. Hier stond ik bij. De kinderen hadden hier geen hulp bij nodig.
Tot slot hebben we een tikspel gedaan. Alex, Sharina en ik waren de drie grote beren die probeerden om iedereen te tikken.

Terug in de klas hebben we eerst onze schoenen aangedaan en daarna hebben we een bekertje water gedronken. Want dorst hadden we wel gekregen van de dierengym. Na het drinken vervolgde ik het programma met een rekenactiviteit. Ik heb het prentenboek Met tien in het bed voorgelezen.

Het prentenboek gaat over een jongen die in bed ligt met negen knuffeldieren. Telkens valt er één uit bed. Valt Beer uit bed, dan hoor je heel hard BAM en bij de muis zachtjes dink. Elk dier heeft een eigen geluid. Het aantal dieren in het bed wordt steeds kleiner; ze lagen met...in bed en het jongetje zei: Opzij, opzij. Uiteindelijk heeft het jongetje het bed voor zich alleen, maar dan mist hij zijn knuffels. Ze komen één voor één weer in bed. Gelukkig kunnen ze dan heerlijk slapen.
Ik heb het verhaal nog een keer verteld en de kinderen speelden met de knuffels het verhaal na. Hoeveel knuffels liggen er in bed? Vijf knuffels in bed. Er komt één knuffel bij. Hoeveel knuffels liggen er dan in bed?

En zo is deze middag omgevlogen. We hadden nog precies een half uur om te werken. Daarna opruimen en naar huis.
TOT VOLGENDE WEEK ALLEMAAL!zaterdag 24 augustus 2013

Een nieuw voorleesboek

Komende week begin ik met een nieuw voorleesboek voor groep 5/6. Ik ga het geweldig leuke boek Superjuffie! geschreven door Janneke Schotveld voorlezen.
Waar gaat het boek over? Juf Josje lijkt een heel gewone juf, maar er is iets bijzonders met haar aan de hand. Als er een dier in nood is, verandert ze namelijk in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een groene tornado door de lucht om het dier te redden. Juf Josje probeert haar gave te verbergen voor de kinderen op haar nieuwe school, maar dat lukt niet lang. Gelukkig beloven ze niets te vertellen tegen de strenge directeur. Want het kan natuurlijk niet, een juf die halverwege een dictee zomaar wegvliegt. Samen verzinnen ze steeds allerlei uitvluchten als juf Josje weer eens te laat op school komt met takjes in haar haar of een eendje in haar jaszak. Ondertussen gebeuren er heel vreemde dingen in de Stadsdierentuin. Lukt het Superjuffie en de kinderen om de dierentuin van de ondergang te redden?

Ik zal zeker met de klas de website van Janneke Schotveld bekijken: Janneke Schotveld
En voor de ouders.........Superjuffie is ook op Facebook!!!

vrijdag 23 augustus 2013

De laatste dag van de tweede schoolweek!

De dag begon met een mooie opmerking van een jongen uit groep 6: Juf, wat gaat de week toch vlug. Zo'n opmerking is een goed teken.
Groep 5 begon met een half uur aardrijkskunde en groep 6 begon met een half uur verkeer. Daarna voor beide groepen een uur rekenen met voor allebei de groepen het onderdeel hoofdrekenen. In beide groepen is er aandacht voor de tafeltjes. In groep 6 wordt dit gecombineerd met deelsommen.
In de pauze heb ik gesurveilleerd op het plein van groep 5. Met veel plezier voetballen de kinderen. Bij het naar binnengaan weer een mooie opmerking van een leerling, nu van een jongen uit groep 5: Het gaat om het leuke, het gaat niet om het winnen. Een heel goede instelling waarvan verschillende kinderen nog wat kunnen leren. Na de pauze een taalles voor beide groepen en een aflevering van Nieuws uit de natuur: De eetbare tuin.
's Middags stonden op het rooster schrijven, geschiedenis en een weeksluiting.

De week is inderdaad omgevlogen. Ik zie de groep weer op woensdag 28 augustus.


donderdag 22 augustus 2013

Wat doen we toch veel op een dag!

Wat doen we toch veel op een dag! Gewoon geen tijd gehad om foto's te maken. En ik ben het eerlijk gezegd ook vergeten terwijl het fototoestel op mijn bureau lag. Maar het werken is zo intensief dat je foto's maken vergeet.
Na het doornemen van de dagplanning en een half uurtje lezen zijn we verder gegaan met de rekenles. Gisteren leerde groep 6 de vierkante centimeter in de rekenles. Vandaag weer iets nieuws: het ongeveerteken. In bijna elke rekenles van groep 5 komen de tafeltjes aan de orde. Vandaag op deze manier: _x5=30 en 3x_=18 We hebben dit soort sommen eerst met blokjes gemaakt. Deze sommen zijn een voorbereiding op het delen. Na de pauze taal en spelling. Bij groep 6 ging de taalles over het hele werkwoord en de stam van een werkwoord. Bij groep 5 ging de les over werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Moeilijk hoor! De spellingles had als onderwerp "nk".
's Middags stonden voor groep 5 op het rooster: schrijven, verkeer en een bezoek aan de bibliotheek. Voor groep 6 stonden aardrijkskunde en een bezoek aan de bibliotheek op het rooster.
Het laatste uur was een gymles in De Nieuwenbergh. Wat fijn dat de zaal vlakbij school is. Het was voor mijzelf de eerste les in deze zaal. Dat is even wennen. Wat hebben de kinderen veel gerend en wat hadden ze daar een plezier in.


woensdag 21 augustus 2013

Een fijne ochtend met groep 5/6

Zoals gewoonlijk begonnen we de dag met het bespreken van de dagplanning. De kinderen weten dan waar ze aan toe zijn. Dat is heel belangrijk.
Na deze korte bespreking gingen we een tekst lezen over honden. Eerst las ik de tekst voor, daarna werden de moeilijke woorden in de tekst besproken, daarna hebben we de tekst met de hele klas hardop gelezen en tot slot gingen ze de tekst in duo's lezen. Bij Ralfi-lezen staat de R voor repeat!!! Veel herhalen!!!
Om 9.15 uur ging juf Nikki rekenen met groep 5 in het lege lokaal naast groep 7/8. Aan bod kwam een projecttaak. Ik heb met groep 6 een projecttaak gedaan. We hebben eerst nog de projecttaak van vorige week woensdag afgemaakt. Daarna begonnen we met een heel nieuw onderwerp: vierkante centimeters. Als introductie had ik een figuur op het bord getekend. Uit hoeveel hokjes bestaat dit figuur?
Dit leverde geen problemen op. Daarna gingen we verder met opgave 1 uit het rekenboek.

Hoe lang is zo'n hokje? 1 cm. Hoe breed is zo'n hokje? 1 cm. Zo'n vierkantje noem je een vierkante centimeter. De kinderen hebben opgave 1 gemaakt (bereken de oppervlakte van de kaartjes) en op een ruitjesvel met allemaal hokjes van 1 vierkante centimer hebben ze figuren gemaakt met een oppervlakte van 6 vierkante centimeters. En figuren met een oppervlakte van 10 vierkante centimeters. De kinderen hadden de sommen goed door. Alleen bij de verkorte schrijfwijze van vierkante centimeter schreven veel kinderen nog cm. Ze vergaten de twee die rechtsboven cm. moet staan.
Om 10.15 uur genoten de kinderen van een heerlijke pauze in de zon.
Na de pauze hebben we aan de taakkaart gewerkt, de kinderen hebben een spellingles gehad met als onderwerp "ng" en ik heb twee bijbelverhalen uit Trefwoord voorgelezen.
Op het eind van de dag mochten de kinderen de bruggen die ze gisteren in groepjes hadden gemaakt mee naar huis nemen. Dat was een heel leuke techniekles geweest van juf Nikki en meneer Ad. Kon meneer Ad twee euro op je brug leggen dan had je een voldoende, bij drie euro had je goed en bij vier euro uitstekend. Tot slot van dit blog hieronder wat foto's van de bruggen.


 
dinsdag 20 augustus 2013

Informatieavond op Aventurijn

Vanavond was op basisschool Aventurijn de informatieavond voor de ouders van de leerlingen die zitten in groep 1/2A en 1/2B. De avond werd verzorgd door juf Monique en juf Els. De opkomst was goed. Dat is altijd fijn.
Wat is er deze avond allemaal besproken?
- Woord van welkom.
- Juf Monique en juf Els stellen zich voor. Ook ik mag me voorstellen. Op maandag ben ik de juf van de kleuters in groep 1/2A. En juf Nicole stelt zich voor. Zij is lio-stagiaire in groep 1/2B.
- De eindtijd van school is 11.55 uur en 15.25 uur. Dit om de grote stroom van kinderen voor te zijn. Voor de andere groepen zijn de eindtijden 12.00 uur en 15.30 uur.
Zowel 's morgens als 's middags is er een inloop. Het is wel de bedoeling dat na de kerstvakantie de ouders in de hal afscheid nemen van de kinderen die in groep 2 zitten.
- Besproken worden de dagritmekaarten/hetplanbord/de materialen/het onderwijsplein/de registratieboekjes.
- Uitleg van de methode Schatkist: taalontwikkeling/beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid/sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met thema's. We zijn dit schooljaar gestart met het thema: een nieuw schooljaar.
Een groot pluspunt van Schatkist is de leerkrachtassistent.
- Zelfstandig werken/ kleine kring: dit gebeurt twee keer in de week. De juf werkt met een klein groepje waarbij ze niet gestoord mag worden. Twee kinderen zijn de hulpjuf of hulpmeneer.
- Op vrijdagochtend komen alleen de oudste kleuters (vanaf 5 jaar) naar school. Ze krijgen dan o.a. schrijven. Hiervoor wordt de methode Pennenstreken gebruikt.
- Knutselwerkjes: de werkjes gaan allemaal in een plakboek. Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen dit boek mee naar huis.
- De kinderen kijken op school naar het tv-programma Koekeloere. In deze serie speelt Flip de Beer een rol. Flip de Beer hebben we ook in de klas. Elk weekend mag hij bij een leerling logeren.
- Een hoogtepunt voor elk kind is het vieren van de verjaardag.
- Elke dag hebben we een pauze waarin we fruit eten en wat drinken.
- Twee keer per dag spelen we buiten op onze prachtige speelplaats. Bij slecht weer gaan we naar de gymzaal.
- Er is een mogelijkheid om over te blijven.
- CITO-toetsen: Taal voor Kleuters/Ordenen/Ontluikende geletterdheid.
- KIJK-observatie: dit wordt besproken tijdens het oudergesprek.
- Bij nieuwe leerlingen gaat de leerkracht op huisbezoek.
- De schoolarts komt op school voor de oudste kleuters.
- Na elke vakantie is er een hoofdluiscontrole.
- "Open doekje": een optreden op het grote podium.
- Kleuterjuffendag is op 18 juni 2014.
- Voor kinderen die kunnen strikken is er een strikdiploma en een "gouden schoen".

Na afloop van dit boeiende verhaal door juf Moniek en juf Els was er gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken en in de klassen te kijken. Ook de directeur en de ib'er waren aanwezig.
Iedereen kan terugkijken op een fijne avond.

maandag 19 augustus 2013

Een fijne dag met groep 1/2A

Vandaag weer maandag. Dat betekent voor mij juf zijn van groep 1/2A van basisschool Aventurijn. Ik had er veel zin in. Toen ik het lokaal binnenstapte, viel me meteen de prachtige verjaardagskalender op.

Op mijn gemak ging ik alles klaarleggen voor deze dag. Ik wilde ook het lesje dat ik voor het digibord had voorbereid uitproberen. Maar helaas, het digibord deed het niet. Collega's, ib'er, directeur kwamen allemaal kijken maar niemand kreeg het digibord aan de praat. Jammer!!! Fijn dat ik al vroeg op school was waardoor ik nog iets anders kon plannen.
Om 8.30 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders naar binnen. Jayvi had heel groot nieuws. Er zijn twee zusjes geboren: Lyana en Kylie. De papa van Jayvi was meegekomen naar school. Toen alle kinderen er waren, ging Jayvi trakteren.

Wat een leuk begin van de week!
Bella had dit weekend Flip de beer te logeren gehad. Haar papa had opgeschreven wat Bella en Flip dit weekend hadden gedaan. Dat heb ik voorgelezen. Wat heeft Flip het leuk gehad. En Bella ook.
Het lesje ging deze ochtend over lange en korte namen. We hebben dit eerst geoefend met onze eigen namen. Daarna kwam eigenlijk de oefening op het digibord. Maar de kinderen konden de plaatjes nu niet zien. Het werd een luisteroefening. Ze moesten heel goed luisteren naar wat het korte woord was. En na wat oefeningen moesten ze zeggen welke van de twee het lange woord was.


Rond 9.30 uur was het tijd om te gaan werken. Vandaag was juf Nicole bij ons in de klas. Juf Nicole heeft met de kinderen geknutseld. Zes kinderen hebben een spiegel gemaakt.

Nog een paar foto's van werkjes: twee kralenplankjes en een pannenkoek van klei. Lekker!!!Na het fruit eten en drinken was het tijd om naar buiten te gaan. En juist toen begon het te regenen. Dat was pech. Maar juf Nicole zag op haar telefoon dat het maar een bui was van korte duur. Ik heb het prentenboek Billie Beer doet boem! gepakt en ik heb dat voorgelezen. Het boek gaat over Billie Beer die niet kan slapen. Hij woelt en hij draait en hij valt uit zijn bed. BOEM! Hij klimt weer in bed...en er weer uit. Zijn vader en moeder horen vreemde geluiden: een BENG, een WHOESH, een BOEM, een PIEP. Wat gebeurt er toch allemaal...

Precies toen het boek uit was, stopte het met regenen en konden we nog heerlijk buiten spelen.
 
's Middags stonden op het rooster: een rekenactiviteit, werken en buiten spelen. Tijdens de rekenles speelden we o.a. het spel De Telkampioen. Eén leerling is de Telkampioen en staat midden in de kring. Alle andere kinderen staan voor hun stoel. De Telkampioen telt de kinderen. Bij de 6 gaat het kind dat aangewezen wordt zitten. De Telkampioen telt weer tot 6, weer gaat een leerling zitten, enz. Totdat er nog maar één kind staat. Die wordt de nieuwe Telkampioen. De kinderen vonden het een leuk spel. Tijdens het werken heeft juf Nicole weer met zes kinderen een spiegel gemaakt.
 
Wat is deze maandag omgevlogen. De kinderen zie ik volgende week maandag weer. De ouders morgenavond tijdens de informatieavond. Ik heb nu alweer zin in volgende week.

 

zaterdag 17 augustus 2013

Tijdschrift voor Remedial Teaching

Al vele jaren lees ik met plezier het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Het tijdschrift is niet alleen de moeite waard voor remedial teachers maar het is zeker ook aan te bevelen voor intern begeleiders en leerkrachten.

Op dit moment ben ik nummer 3 van 2013 aan het lezen. Wat staat er o.a. in dit nummer:
- Meer aandacht voor woordenschat en het toetsen daarvan!Leerlingen met een gebrekkige woordenschat moeten vroegtijdig worden gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 46,3% van de brugklasleerlingen tegen "moeilijke woorden" aanloopt die ze nodig hebben in diverse schoolvakken. Volgens Hilde Hacquebord, universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor woordenschat en het toetsen daarvan.
- Verschillende talen, verschillende soorten dyslexie?Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling vereist dat naast lees- en spellingvaardigheden ook onderliggende vaardigheden getest worden. Nederland vervult hiermee een pioniersrol. Uit diverse onderzoeken blijkt dat "Nederlandse" dyslexie-indicatoren ook in andere talen van even groot belang zijn voor het vaststellen van dyslexie.
- Theater als inspiratiebronPlezier in lezen valt niet af te dwingen. Daarvoor is verleidingskunst nodig. Theaterlezen is een leesvorm die motiveert en uitnodigt tot vloeiend lezen. Het helpt zwakke lezers, mits professioneel ondersteund, vloeiend lezen en de leesmotivatie op een hoger plan te krijgen. Dit artikel is geschreven door Elseline Knuttel. Ik ken haar van haar winkel Leesletters: www.leesletters.nl
- In de schaduw van je broer of zusTen minste een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een "speciaal" kind. Die term slaat op kinderen met lichamelijke of psychische problemen dan wel verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperkingen. Wat moet je als remedial teacher weten van deze broers en zussen van? Kinderpsychiater Frits Boer beantwoordt 10 vragen over dit onderwerp. Hij schreef het boek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen.
- Het repertoire van de rekenbegeleiderIn het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) wordt gewezen op de kwaliteit van de leerkracht en de remedial teacher. Orthodidacticus en rekenspecialist Aart Andeweg laat via een taakanalyse van de opgave 0,5:1/2=_ zien wat je zoal in huis moet hebben om een goede uitleg te verzorgen, diagnostiek te plegen en hulp te bieden.

Verder staan er in elk nummer recensies van boeken, cd-roms en materialen. Ook altijd een aantal recensies van sites op het internet.

Elke keer opnieuw lees ik dit tijdschrift met veel interesse!vrijdag 16 augustus 2013

De laatste dag van de eerste schoolweek

Om 06.30 uur was ik weer op school. Ik ben begonnen met het inrichten van een leestafel met geschiedenisboeken over de preshistorie. De preshistorie is het onderwerp van de komende geschiedenislessen zowel bij groep 5 als bij groep 6.
Daarna heb ik een planning voor de komende week gemaakt voor rekenen, taal en spelling.
Om 08.30 uur ben ik naar buiten gegaan om te surveilleren. En om 08.45 uur zat iedereen weer klaar voor de lessen op deze laatste dag van de eerste schoolweek. Ik vertelde de kinderen dat ik gisteren contact had gehad met schrijfster Marion van de Coolwijk. Ik zei dat ze de groeten kregen van Marion. Wat vonden ze dit leuk. Leuk om te zien is dat veel kinderen elk vrij moment gebruiken om boeken te pakken van de leestafel. Voor de laatste keer hebben we de Ralfitekst: Juffen en meesters gelezen. Na het lezen een uur rekenen. Veel maakwerk voor de kinderen vandaag. Voor groep 6 o.a. dit soort sommen: 23:5=4 (3 over).

Na de pauze hebben we gekeken naar een oude aflevering van Nieuws uit de natuur, een aflevering over de vlindertuin. Beide groepen hebben nog een taalopdracht gemaakt. En toen was het weer middagpauze.
's Middags stond voor beide groepen op het rooster: schrijven, computers, geschiedenis. Het laatste kwartier wilde ik gebruiken om de week na te bespreken

 

Onze mooie computerruimte

De tafels oefenen/herhalen m.b.v. mijn yurlspagina.

De eerste bladzijde uit het geschiedenisboek van groep 6.


Lekker samen neuzen in de boeken over de prehistorie.
In de nabespreking hebben we fijn tien minuten met elkaar gepraat. Wat mij het meeste bijgebleven is, is het enthousiasme van groep 5 voor een vak als geschiedenis. Het was zo leuk om ze daarover te horen praten.
En dan is het nu weekend. Morgen nog een deel van de dag werken voor Mariadonk en Aventurijn. Zondag wordt mijn vrije dag, hopelijk met mooi weer. En dan maandag weer naar de kleuters van 1/2A op Aventurijn. Ik heb er zin in.

 


donderdag 15 augustus 2013

De morgenstond heeft goud in de mond!!!

Vanmorgen was ik weer om 06.30 uur op school. En ik moet zeggen dat dit me heel goed bevalt. De morgenstond heeft goud in de mond!!! Om 08.30 uur moet ik naar buiten om te surveilleren. En in die twee tussenliggende uren kan ik erg veel doen. Heel erg op mijn gemak, ik hoef helemaal niet te haasten, ik geniet van die vroege uurtjes. Misschien dat dat in de winter anders zal zijn. Maar voorlopig bevalt dit me prima.

Na het doornemen van de dagplanning en het plannen van spreekbeurten zijn we gaan lezen. Na de leesles een uur rekenen. Dat uur maak ik aan de kinderen duidelijk met de time-timer. De kinderen zien dan hoelang ze nog tijd hebben voor hun rekenwerk. Op de foto een gedeelte van het rekenwerk van groep 5.
Na de pauze heb ik de kinderen wat verteld over de schrijvers Marion van de Coolwijk en Dolf Verroen. Deze schrijvers hebben het verhaal geschreven waar volgende week de taalles mee begint. Marion van de Coolwijk heeft dat voor groep 5 gedaan en Dolf Verroen voor groep 6. Op het digibord hebben we de websites van beide schrijvers bekeken. Natuurlijk had ik zelf boeken meegebracht van deze schrijvers. Die blijven de komende weken in de klas staan.In de les verkeer hebben we op het digibord gewerkt met www.schoolopseef.nl De kinderen vonden dit heel leuk om te doen.
's Middags stonden schrijven, aardrijkskunde, de bieb en gym op het rooster. Ik ben niet naar de gymzaal gegaan maar we zijn heerlijk buiten geweest. In de winter kunnen we nog genoeg binnen gymmen is mijn mening. En die reactie kreeg ik vanmorgen ook van een ouder.

Nu nog wat schriften nakijken en dan ga ik nog lekker wat lezen. Morgen alweer de laatste dag van de eerste werkweek!!!woensdag 14 augustus 2013

Mijn eerste werkdag op Mariadonk

Vandaag, woensdag 14 augustus, was het mijn eerste werkdag op Mariadonk. Op maandag en dinsdag hadden meneer Ad en juf Nikki de groep gedaan. Vandaag was het mijn beurt om groep 5/6 te doen met assistentie van juf Nikki. Om 06.00 uur was ik al op school. Ik had er heel veel zin in. Weken van voorbereiden en nu was het dan zover. Ik was er al zo vroeg om nog eens extra de puntjes op de i te zetten. Bij een combinatiegroep is het extra belangrijk dat je alles goed hebt klaarliggen, dat alles heel goed voorbereid is. Maar toen het 07.00 uur was, dacht ik: nu mogen de kinderen eigenlijk wel komen, ik ben zover. Maar ik moest toen toch nog ruim anderhalf uur wachten. Dan is het leuk om wat te twitteren!!! En wat foto's gemaakt van de klas. Juf Nikki had al een heel mooie verjaardagskalender gemaakt met de kinderen.

Rond 08.00 uur kwamen mijn collega's op school. Tijd voor een praatje. Gezellig! Om 08.30 uur ben ik naar buiten gegaan om te surveilleren. Om 08.40 uur ging de zoemer en kon eindelijk de schooldag beginnen. Meneer Ad kwam nog even in de klas om met de kinderen en mij te praten over hoe het de afgelopen dagen gegaan was. Meneer Ad en juf Nikki waren heel tevreden over de maandag en de dinsdag en de kinderen ook. Samen met de meneer en de juf hebben de kinderen een contract opgesteld voor het schooljaar 2013-2014: Wij zorgen er samen voor dat jij het leuk hebt op school, ondertekend met naam en handtekening door alle kinderen en leerkrachten van groep 5/6.

Na een kort openingsgesprek en het doornemen van de dagplanning zijn we gaan lezen. Gewoonlijk staat op dinsdag, woensdag en donderdag aan het begin van de ochtend Estafette lezen op het rooster. Hierbij krijgen we de hulp van ouders. Dit moet eerst allemaal geregeld worden. Vandaar dat ik startte met Ralfilezen: Ralfilezen Ik had een tekst uitgekozen die als titel had: Juffen en meesters.

Na het lezen gingen we rekenen. Op de planning stond voor beide groepen een projecttaak. Juf Nikki heeft die taak met groep 5 gedaan in een ander lokaal. En ik heb de projecttaak gedaan met groep 6.

Het project bij groep 6 heet "Eropuit". Wat komt er allemaal kijken als we een uitstapje organiseren? Hoeveel kosten de dagtochten? Als we met de trein gaan, hoe laat vertrekt de trein dan. En hoelang duurt de reis. De doelen van de les waren: oefenen in het rekenen met geld, kennismaken met een dienstregeling, oefenen in het bepalen van de tijdsduur. Zo'n rekenles is heel intensief en vliegt om.
Heerlijk om dan na zo'n les een kwartier naar buiten te mogen.
Na de pauze kregen de kinderen een stelopdracht. Om de kinderen wat beter te leren kennen was de opdracht: Dit ben ik. De kinderen hebben hier heel hard aan gewerkt. Vanavond ga ik alles lezen.

 
Op woensdagochtend werken we door tot 12.30 uur, een lange ochtend. We hebben ook nog spelling gedaan, een les uit Kinderen en...hun sociale talenten en een muziekles, een les rondom het lied Fruitsalade. Volgende keer zal ik wat uitgebreider vertellen over deze vakken. Nu ga ik de verhalen van de kinderen lezen. Ik ben er heel benieuwd naar. We hebben met elkaar een fijne dag gehad. Ik hoop dat er nog heel veel van deze dagen zullen volgen.

dinsdag 13 augustus 2013

De bibliotheek

Wat ik niet kan missen, is de bibliotheek. Ik kijk elke dag wel op de site van de bibliotheek: Bibliotheek VANnU En ik breng toch minstens twee keer per week een bezoek aan de bibliotheek. Ik haal er boeken voor mezelf omdat lezen mijn hobby is. Maar nu de school weer begonnen is, haal ik er veel boeken voor de leestafel in mijn klas.
Zomaar wat voorbeelden van boeken die ik er haal:
- de geschiedenislessen gaan zowel voor groep 5 als groep 6 over de prehistorie. Wat geeft de bibbliotheek mij en de kinderen veel informatie hierover.

- het eerste ankerverhaal voor groep 5 is geschreven door Marion van de Coolwijk. Ik laat de kinderen kennis maken met werk van deze schrijfster.
- het eerste ankerverhaal voor groep 6 is geschreven door Dolf Verroen. Ook werk van Dolf Verroen komt op de leestafel.
En zo heeft de biblotheek bij alle thema's wel boeken: aardrijkskunde, natuniek, de jaargetijden, Kinderboekenweek 2013, Sinterklaas, Kerstmis, te veel om het allemaal op te noemen.
 
Ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor lezen over kan brengen op mijn leerlingen. Lezen is een prachtige hobby!