donderdag 9 mei 2013

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam
Samen met collega's, leerlingen en ouders aan de slag
Geschreven door Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering en Sonja de Lange

De afgelopen weken heb ik dit boek gelezen. Het handelingsgericht werken wordt heel duidelijk uitgelegd in dit boek.

Het boek is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden in het regulier en speciaal (basis)onderwijs. Het is tevens interessant voor ambulant begeleiders, remedial teachers en andere leer- en gedragsspecialisten.

Er is veel belangstelling voor handelingsgericht werken. Maar wat is het precies? Hoe kunnen we handelingsgericht werken? Wat betekent het concreet voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met elkaar?

HGW gaat over omgaan met verschillen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen beoogt te verbeteren. Het maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet.

Uitgangspunten zijn:
- De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
- Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren.
- Het schoolteam formuleert lange- en kortetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen (groepsplan).
- De onderwijs- en begeleidingsroute verloopt systematisch, in stappen en transparant.

Dit boek geeft informatie over HGW, maar wil ook inspireren en motiveren om aspecten van HGW uit te proberen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten