zondag 28 april 2013

Hoera voor Pip - Vivian den Hollander

Gelezen: Hoera voor Pip
 
Geschreven door Vivian den Hollander
 
Hoera voor Pip is een boek op AVI-niveau E4. De illustraties zijn van Saskia Halfmouw.
 
Pip is jarig. al haar vrienden komen langs. Fredo is er ook bij. Ze gaan naar het circus. Daar zien ze een mooie show. Pip mag zelfs meedoen. Ze mag dansen op een grote bal. Gaat dat wel lukken? En waar is het armbandje dat ze kreeg?
 
Nog meer boeken uit deze serie zijn: Pip wil dansen, Pip heeft pech, Olé, Pip!, Pip geeft niet op, Pip is verliefd, Pip danst op het ijs, Pip is hip, Pip swingt erop los.


vrijdag 26 april 2013

Koningsspelen op De Reuzelaar

Vandaag 26 april, de dag van de Koningsspelen.
We begonnen de dag met een ontbijt in de klas. Na het ontbijt hebben we met alle kinderen van onze school buiten gezongen en gedanst: Bewegen is gezond. Om 10.00 uur begonnen we met de sponsorloop. Het was heel leuk. Eén ding was jammer: tijdens het lopen ging het steeds harder regenen. Maar kinderen, ouders en leerkrachten bleven vrolijk.
Bij binnenkomst konden de kinderen een plaatsje zoeken aan de gedekte tafels.
Voor ieder kind een shirt!


En nu twee weken vakantie. Ik heb er zin in. Het is net gestopt met regenen. Er is vandaag genoeg regen gevallen voor twee weken. Hopelijk krijgen we een zonnige meivakantie.

FIJNE VAKANTIE!
maandag 22 april 2013

Knappe koppen in de klas

Knappe koppen in de klas
Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs
 
Geschreven door Geraldine Brouwer & Lidy Ahlers
 
Zeer de moeite waard om te lezen is het boek Knappe koppen in de klas.
Tot voor kort was het Nederlandse onderwijs er vooral op gericht leerlingen bij het gemiddelde niveau te houden en/of te krijgen. Voor leerlingen die deze grens te boven gingen, bestond er weinig aandacht. Dat is aan het veranderen. De overheid wil dat het onderwijs meer ruimte gaat creëren voor excellente leerlingen. De politiek streeft tegenwoordig bovendien naar het verhogen van de leeropbrengsten: niet alleen de zwakke en gemiddelde leerlingen moeten beter presteren, maar juist ook de (hoog)begaafde leerlingen.
 
(Hoog)begaafdheid is het resultaat van zowel aangeboren kenmerken ("andere" hersenen) als van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Doordat (hoog)begaafde leerlingen onderling sterk verschillen, valt het niet altijd mee om ze in de klas te herkennen. Toch zijn er wel een aantal hulpmiddelen, zoals tests, die leerkrachten daarbij kunnen helpen. Maar het allerbelangrijkste is toch het gesprek aan te gaan met de leerling en de mensen in zijn omgeving.
 
Het is belangrijk dat (hoog)begaafde leerlingen worden aangemoedigd om uit hun "comfortabele" zone te stappen en aan de slag te gaan met écht uitdagend werk. Daarbij hebben ze wel de ondersteuning nodig van de leerkracht. Die moet deze leerlingen een onderwijsaanbod geven dat zij niet op eigen houtje kunnen maken, maar waarbij ze een goede instructie nodig hebben. Verdiepende opdrachten, die een beroep doen op de manier van denken van (hoog)begaafden, zijn dus heel belangrijk. Bovendien hebben ook deze leerlingen behoefte aan feedback en procesbegeleiding, zodat zij kunnen leren van hun fouten. Alleen dan kunnen ze zich verder blijven ontwikkelen.
 
Het is van essentieel belang dat er sprake is van efficiënt klassenmanagement en dat leerkrachten kritisch durven kijken naar het aanbod in de methoden.

woensdag 17 april 2013

Het Cijferwinkeltje

Het boek Het Cijferwinkeltje geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder.
 
Terwijl ik dit schrijf, heb ik de cd opstaan die bij dit boek hoort. Op de cd staan 10 heel leuke cijferliedjes. De teksten zijn ook van Marianne en Ron en de muziek is van Ton Kerkhof.

Het boek Het Cijferwinkeltje is een boek voor alle kinderen die graag iets over cijfers, sommetjes, groot en klein, meer en minder, en andere rekenbegrippen willen leren. Het boek is zowel thuis als op school te gebruiken.

Oma Blom is dol op cijfers en tellen en rekenen. Ze vindt dat allemaal zo leuk dat ze, naast het letterwinkeltje van opa Brom, een cijferwinkeltje heeft geopend. Daar verkoopt oma cijfers, en ze vertelt aan iedereen hoe handig het is als je de cijfers kent en allerlei sommetjes kunt maken.


dinsdag 16 april 2013

Het afscheid

Vandaag, 16 april 2013, was het dan zover. Op deze dag zou ik afscheid nemen van de school waar ik 36 jaar heb gewerkt. Natuurlijk was ik gespannen maar het afscheid is prima verlopen. De bovenschools directeur en ik waren uitgenodigd om om 15.30 uur naar de Klinkert te komen. Voorafgaande aan het teamoverleg kon ik dan afscheid nemen van het team.
We begonnen met koffie/thee en appelflappen die bezorgd waren door bakkerij Nagelkerke waar ik ze besteld had.
Daarna waren er mooie woorden van de directeur. Ik heb prachtige bloemen gekregen én........een boekenbon.

Na de woorden van de directeur heb ik het team toegesproken. Mijn handen trilden maar het spreken ging goed. Ik heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dank je wel, allemaal! Voor elke klassenleerkracht had ik een boek gekocht.
 
Tot slot waren er nog mooie woorden van de bovenschools directeur.

En dan: zwaaien naar iedereen, gedag zeggen.........nu is het echt voorbij. We hebben afgesproken dat het contact blijft. Ik ga nu vooruit kijken naar een nieuwe toekomst. Volgende week dinsdag heb ik het eerste teamoverleg op mijn nieuwe school. Ik zie ernaar uit.
 zondag 14 april 2013

Elk kind een lezer

Het boek Elk kind een lezer
Geschreven door Kees Vernooy
 
De meest elementaire vaardigheid die bijna alle kinderen in de basisschool opdoen is leren lezen. Door niemand wordt het belang daarvan betwist. Voor de toekomst van elk kind is het van groot belang dat het goed leert lezen in de basisschool. Een probleem is echter dat minstens een kwart van de kinderen na groep 8 als een niet goede lezer de basisschool verlaat. Dit is een zorgelijk gegeven en heeft negatieve gevolgen voor de toekomst van die kinderen, zowel voor hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs als voor hun latere functioneren in de samenleving. Door het ontbreken van een goede leesvaardigheid is het bijna onmogelijk om je staande te houden in een hoog geïndustrialiseerde samenleving, waarin geschreven taal een belangrijke rol speelt. Er is internationaal veel leeskennis na 2000 opgeleverd die daadwerkelijk bijdraagt tot beter lezen van elk kind en dan in het bijzonder voor de zogenaamde risicolezer. Deze kennis moet zijn weg naar de klas vinden en dat doet dit op de onderwijspraktijk gerichte boek. Naast effectief gebleken leesinzichten, wordt er uitvoerig ingegaan op wat er nodig is om deze in scholen en klassen te realiseren. Van elk kind een goed lezer maken is immers van cruciaal belang voor de toekomst van elk kind. Bovendien heeft elk kind recht op het beste leesonderwijs.
Het boek bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Wat is lezen?
2. Belang van goed leren lezen
3. Wat kenmerkt een goede begrijpende lezer?
4. Taal/lezen: niet zomaar een vak
5. Belemmeringen voor een doorgaande leesontwikkeling c.q. verklaringen ervoor
6. Wat is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het leesonderwijs?
7. Ouders en leesontwikkeling
8. Omgaan met de leesopbrengsten
9. School die betere leesresultaten wil
10. Resultaten van enkele leesverbeteringsprojecten
11. Tot slot: Wat is het allerbelangrijkste voor effectief leesonderwijs?


vrijdag 12 april 2013

Leuke voorleesboeken

Zes leuke voorleesboeken geschreven door Marianne Busser & Ron Schröder met illustraties van Dagmar Stam. Naast voorlezen staan er op pinterest ideeën om nog meer met de boeken te doen: pinterest Koning Bobbel
 
 
 
 HEEL VEEL VOORLEESPLEZIER TOEGEWENST!
dinsdag 9 april 2013

Nieuwe materialen voor groep 2

De hele ochtend heb ik gewerkt met kinderen van groep 2. Ik mocht nieuwe materialen aanbieden. Dit was erg leuk om te doen.

Allereerst het gezelschapsspel Ridderrijk.
 
Ridderrijk:
- denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen: het ontwikkelen van het denkvermogen en het ontdekken van de betekenis van getallen
- persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid: de ontwikkeling van je eigen persoon en de eigen zelfstandigheid
Ridderrijk bestaat uit drie spellen met ieder een eigen spelbord. Vandaag hebben we spel 1 gedaan. Dit spel heet Door het bos: Welke ridder verzamelt de meeste euro's op weg naar het kasteel? Onderweg kan de ridder geld winnen als hij op een geldkist komt, maar komt hij op een draak dan verliest hij geld.

Ander materiaal dat ik mocht aanbieden was Bouwplan.
 
Doel van Bouwplan: Aan de hand van een mondeling gegeven opdracht een situatie nabouwen.
Ontwikkelingsgebieden:
- denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen
- oriëntatie van ruimte en tijd en wereldverkenning

1. Taalontwikkeling
- symbolen omzetten in taal
- opdracht lezen van links naar rechts
- auditief geheugen & auditieve discriminatie
2. Sociale vaardigheden
- met twee spelers, overleggen, elkaar opdrachten geven
3. Visuele waarneming
- plaatsbepaling - richting ervaren
- werken op twee- en driedimensionaal vlak
4. Rekenkundige begrippen
- eerste, tweede, middelste
- tellen tot 5

Een derde materiaal dat ik mocht aanbieden was Kikker springt getallen.
 
Ontwikkelingsdoelen:
- omgaan met de telrij: akoestisch opzeggen tot en met tenminste 10 (later 20)
- vanuit verschillende getallen tot 20 kunnen verder tellen en vanuit getallen tot 10 kunnen terug tellen
- plaatsen van getallen op de getallenlijn, herkennen en ordenen van getalsymbolen
- ontdekken dat getalsymbolen, tellen, telwoorden en hoeveelheden iets met elkaar te maken hebben
- koppelen van hoeveelheden aan getalsymbolen
- hoeveelheden ordenen, vergelijken en tellen
- weten wat met "nul" bedoeld wordt

Het moeilijkste materiaal bleek Bouwplan te zijn. Het spel Ridderrijk hadden de kinderen snel onder de knie. Kikker springt getallen is een materiaal waar je als leerkracht een grote rol in hebt. De leerkracht geeft de opdrachten. Ook heel goed bruikbaar als RT-materiaal.
maandag 8 april 2013

Het grote voorleesfeest


Vanmiddag heb ik weer eens een boek gelezen van Marianne Busser & Ron Schröder. Dit keer heb ik het boek Het grote voorleesfeest gelezen. Het is een fantastisch voorleesboek bestaande uit zestig verhalen en versjes over het Mannenkoor, Haas en Egel, oma Fluitekruid, het voetbalelftal en meneer en mevrouw Takkenbos en hun olifant. De prachtige illustraties zijn weer van Dagmar Stam. Op de pinterestpagina van Marianne en Ron zijn opdrachten te vinden bij de verhalen en versjes pinterest Het grote voorleesfeest
Veel voorleesplezier toegewenst!

zaterdag 6 april 2013

19 april: Dag Tegen Pesten

Voor meer informatie kijk op http://www.pestweb.nl/

It's up to you is een interactieve film waarin de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met een aantal pestsituaties http://itsuptoyou.nu/

Ook is er informatie te vinden op mijn yurlspagina ZORG: pesten

 

vrijdag 5 april 2013

Groep 2/3

Vandaag was ik voor de eerste keer in groep 2/3, de groep van juf Suzan. Ik mocht samen met juf Suzan vandaag de groep doen. Twee dingen vielen me meteen op bij binnenkomst: de prachtige lentemuur (geknutseld) en maar liefst twee planborden ( één voor groep 2 en één voor groep 3 van VLL).

 
Voor groep 2 begon de inloop om 8.35 uur. Op het planbord konden de kinderen zien met welk werk ze deze dag moesten beginnen. Tien minuten later kwamen de kinderen van groep 3 binnen. Zij lopen met de juf van de andere groep 3 mee naar binnen. Voor de kinderen van groep 3 lag het werk waarmee ze moesten beginnen klaar op hun tafel: woordjes schrijven naast een plaatje in het taalschrift, een schrijfblad, computer VLL en verder gaan met de weektaak.
Na ongeveer een kwartier begon juf Suzan te zingen: Ga maar zitten in de kring. De kinderen lieten hun werkje liggen en namen plaats op de banken die vooraan in de klas staan. De kinderen hebben zich aan mij voorgesteld en ik heb me voorgesteld aan de kinderen. De kinderen mochten ook vragen aan mij stellen om meer over mij te weten te komen. Na dit kringgesprek gingen de kinderen van groep 2 weer verder met hun werk. Groep 3 kreeg insructie van VLL. Daarna was het tijd voor fruit eten en drinken. Tijdens het fruit eten las juf Suzan voor uit Pluk van de Petteflet. De kinderen van groep 3 gingen met de kinderen van de andere groep 3 naar buiten voor de pauze. Groep 2 kreeg een lesje op het digibord: van ei tot kip, van rups tot vlinder. Na deze les ben ik met de kinderen van groep 2 drie kwartier naar buiten gegaan. Juf Suzan kon toen in alle rust een rekentoets afnemen bij de kinderen van groep 3. En dan is het ineens 12.00 uur: tijd voor de lunch.

's Middags was er net als 's morgens weer een inloop voor de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 3 zijn in het lokaal van de andere groep 3 gaan kijken naar een aflevering van Leesdas, Lettervos, Boekentas. Groep 2 heeft een liedje geleerd over een vlinder. Daarna mochten de kinderen van groep 2 een werkje kiezen en groep 3 kreeg VLL m.b.v. de leerkrachtassistent van VLL. Ik ben met de kinderen van groep 2 nog drie kwartier buiten geweest. Tot slot heeft iedereen nog een kleine tekening gemaakt voor de schoolkrant.
 
Wat hebben de kinderen vandaag ontzettend veel gedaan. Ze hebben allemaal een heel fijn weekend verdiend.donderdag 4 april 2013

Razend

Razend, boek geschreven door Carry Slee.
Vanmiddag heb ik de dvd gezien van de film Razend. Het is een film naar de bestseller Razend van Carry Slee.

De 15-jarige Sven wil regisseur worden en is al volop bezig met filmen. Hij filmt vooral zijn vrienden die aan free running doen en zet de filmpjes dan op Youtube. Hij vraagt Roosmarijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten komen dat hij thuis regelmatig een pak rammel krijgt. Het lukt hem zijn blauwe plekken voor iedereen verborgen te houden totdat hij er op een dag zo slecht aan toe is dat hij bij zijn oma onderduikt. Daardoor mist hij zijn verjaardag. Roosmarijn denkt dat hij haar niet meer leuk vindt en ook zijn vrienden zijn boos op hem. Hij besluit om voor eens en voor altijd met zijn vader af te rekenen, totdat hij ontdekt waarom zijn vader hem slaat.

 


woensdag 3 april 2013

Oorlogswinter

Vele jaren geleden heb ik het prachtige boek Oorlogswinter van Jan Terlouw gelezen.

Enkele jaren geleden heb ik de musical Oorlogswinter gezien. Heel mooi!
 
En vanmiddag heb ik de dvd van de film Oorlogswinter gezien. Heel ontroerend!
Oorlogswinter is het verhaal van Michiel die in de laatste ijskoude winter van de oorlog volwassen wordt. Zijn oom Ben, die in het verzet zit, is zijn grote voorbeeld en Michiel kan niet wachten tot hij ook wat kan betekenen in de strijd tegen de bezetter. Tot zijn grote ergernis neemt echter niemand hem serieus, totdat zijn oudere buurjongen Dirk hem een opdracht geeft. Voordat hij het weet zit Michiel tot over zijn oren in de problemen, terwijl hij niemand in vertrouwen kan nemen.

De film is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.
Koningsspelen 2013 op vrijdag 26 april

De Koningsspelen zijn een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basisonderwijs. De organisatie van de Koningsspelen is in handen van een speciaal comité onder leiding van Richard Krajicek. Ter gelegenheid van de troonswisseling gaan op 26 april meer dan anderhalf miljoen kinderen op 7500 scholen samen bewegen. Ook onze school heeft zich voor de Koningsspelen opgegeven.

Voordat de kinderen flink gaan bewegen, gaat iedereen eerst met de hele school aan tafel voor een gezond en feestelijk ontbijt. Een gezond ontbijt is namelijk cruciaal voor genoeg energie om lekker te kunnen bewegen. Het ontbijt bestaat uit brood, zuivel en fruit.

Onze nieuwe Koning Willem-Alexander is een echte sportliefhebber. Hij schaatste de Elfstedentocht, liep de marathon van New York en is al jaren lid van het Internationaal Olympisch Comité. Deze functie zal hij in verband met zijn nieuwe Koningschap moeten neerleggen. Maar Koning Willem-Alexander blijft het sporten van de jeugd actief stimuleren, omdat het erg belangrijk is voor hun lichamelijke en sociale ontwikkeling.

Op onze school starten we die dag rond 10.00 uur met een sponsorloop.

De komende weken zullen we zeker aandacht besteden aan de troonswisseling. Ideeën hiervoor zijn te vinden op yurls Koningsdag en pinterest Koningsdag 

maandag 1 april 2013

2 april 2013: Wereld Autisme Dag


Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds de Autismeweek 2013 van 30 maart t/m 6 april 2013.

Wat is autisme? Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. Ruim één procent van de Nederlanders kampt met een vorm van autisme.

Meer informatie over autisme is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme

Op mijn yurls is ook een pagina te vinden over autisme: yurls autisme Er is aandacht voor:
- Wat is autisme?
- Onderwijs - autisme
- Websites
- Training/cursussen
- Organisaties
- Leer- en hulpmiddelen
- Auti-pesten
- Spel/therapie
- Boeken/naslagwerk
 


Begaafd Begeleiden


Ik heb het boek Begaafd Begeleiden van Eleonoor van Gerven en Ilja Hoogenberg-Engbers gelezen.

Het boek begint met een "foreword by professor Joan Freeman". Hierna volgt een inleiding. Na de inleiding komen er zes hoofdstukken:
1. Het IPA-model als basis voor competentieverwerving
2. Zeven competenties voor het begeleiden van begaafde leerlingen
3. Omgaan met verschillen: begaafdheid, inclusie en handelingsgericht werken
4. De Specialist Begaafdheid
5. De competentiematrix
6. Een professioneel kader voor de Specialist Begaafdheid

Leerkrachten stellen zich in hun professionele ontwikkeling steeds actiever op. Ze zoeken naar wegen om hun leerlingen effectief te begeleiden. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende onderwijskundige inzichten over inclusie, passend onderwijs en handelingsgericht werken, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast neemt door de diversiteit in "eigenheid van leerlingen" de behoeft aan nieuwe kennis en vaardigheden toe. De optelsom van diepgaande processen waarin kennis en vaardigheden door reflectie gecombineerd worden is kunnis van de leerkracht.

Begaafd begeleiden introduceert het IPA-model, een nieuw model van betekenisvol leren, en verbindt algemene beroepscompetenties van leraren met competenties voor onderwijsbegeleding aan begaafde leerlingen.

Voor de specialistisch opgeleide leraar vormt de competentiematrix in dit boek het professionele kader van waaruit hij/zij begaafde leerlingen en collega's begeleidt en beleidsprocessen aanstuurt.

De competentiematrix kan bovendien op schoolniveau gebruikt worden om vast te stellen wat sterke en zwakke kanten zijn in begeleidingsprocessen. Vervolgens kan de matrix ingezet worden als assessmentinstrument om een voor de school op maat ontwikkeld professionaliseringsperspectief vast te stellen.