donderdag 11 juli 2013

Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs


Gisteren de liedbundel Eigen-wijs gekocht en dit boek: Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs.

Wat willen we kinderen leren in de lessen bewegingsonderwijs op de basisschool en welke kwaliteit streven we daarbij na? Hoe geef je kinderen een brede introductie in de bewegingscultuur?

In het Basisdocument Bewegingsonderwijs worden twaalf leerlijnen uitgewerkt:
- leerlijn balanceren
- leerlijn klimmen
- leerlijn zwaaien
- leerling over de kop gaan
- leerling springen
- leerling hardlopen
- leerlijn mikken
- leerlijn jongleren
- leerlijn doelspelen
- leerlijn tikspelen
- leerlijn stoeispelen
- leerlijn bewegen op muziek
De leerlijnen zijn geordend rond overeenkomstige bewegingsproblemen. Tevens worden tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarmee de longitudinale lijn van vier tot en met twaalf jaar zichtbaar wordt. Daarnaast worden reguleringsdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld over hulpverlenen en het maken van afspraken om gezamenlijk bewegen mogelijk te maken. De achterliggende uitgangspunten worden beschreven in een vakconcept en er wordt ingegaan op het leerplan. De methodisch-didactische aspecten van de diverse leerlijnen worden uitvoerig beschreven. Alle 31 bewegingsthema's die binnen de leerlijnen worden onderscheiden, komen in dit boek aan de orde.

Ik hoop dat dit boek mij voldoende didactische handreikingen zal geven om goede gymlessen te geven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten