woensdag 26 februari 2014

Woensdag 26 februari

Wat stond er vandaag op het rooster? Lezen, rekenen, taal, spelling en muziek.
In de rekenles heeft groep 6 zelfstandig gewerkt. Met groep 5 heb ik een projecttaak gedaan. Het onderwerp hiervan was de jaarkalender.
De taalles stond in het teken van het onderdeel spreken/luisteren. We waren net lekker bezig met de les toen we de les moesten afbreken. De kinderen weten wel waarom. Iedereen vond het jammer, ik ook.
In de spellingles vandaag speciale aandacht voor woorden die horen in de categorie van bakker. Morgen en vrijdag kom ik daar nog op terug.
In de muziekles hebben we eerst een nieuw lied geleerd: Hokey pokey. Daarna kwamen we met het Vliegerlied in de sfeer van carnaval vliegerlied Met enthousiasme werd er gezongen en gedanst.

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten