woensdag 9 april 2014

Woensdag 9 april

Heerlijk om "fluitend" naar je werk te kunnen gaan. Ik had er weer zin in vandaag.
We begonnen met een half uur Estafette. Daarna een uur rekenen: groep 6 zelfstandig en groep 5 samen met mij een projecttaak.
Na de pauze stond er taal op het rooster. Het onderwerp van de taalles bij groep 5 was het afnemen van een interview. In twee- of drietallen hebben de kinderen elkaar geïnterviewd over hun lievelingsboek. Bij het stellen van vragen werden de kinderen geholpen door de praathulp die in hun taalschrift stond.

De taalles van groep 6 had als onderwerp een discussie. De stelling waarover gediscussieerd werd, was: over enige tijd alleen nog maar digitale boeken??? In twee groepen is over deze stelling gepraat. Elke groep had een voorzitter. De praathulp in het taalschrift was een houvast voor de voorzitter. Op het eind van de les vertelden de beide voorzitters aan de hele groep de conclusie. Petje af voor de voorzitters.

Na de taalles nog een spellingles. Voor groep 5 woorden uit de categorie bakker. Voor groep 6 het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd: stam, stam+t, hele werkwoord. Op het digibord een leuk spel: de wwrace!!

Het laatste half uur hebben leerlingen van groep 6 hun zelf geschreven avonturenverhaal voorgelezen. En dan is het 12.30 uur........genieten van een vrije middag!!!


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten