dinsdag 9 april 2013

Nieuwe materialen voor groep 2

De hele ochtend heb ik gewerkt met kinderen van groep 2. Ik mocht nieuwe materialen aanbieden. Dit was erg leuk om te doen.

Allereerst het gezelschapsspel Ridderrijk.
 
Ridderrijk:
- denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen: het ontwikkelen van het denkvermogen en het ontdekken van de betekenis van getallen
- persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid: de ontwikkeling van je eigen persoon en de eigen zelfstandigheid
Ridderrijk bestaat uit drie spellen met ieder een eigen spelbord. Vandaag hebben we spel 1 gedaan. Dit spel heet Door het bos: Welke ridder verzamelt de meeste euro's op weg naar het kasteel? Onderweg kan de ridder geld winnen als hij op een geldkist komt, maar komt hij op een draak dan verliest hij geld.

Ander materiaal dat ik mocht aanbieden was Bouwplan.
 
Doel van Bouwplan: Aan de hand van een mondeling gegeven opdracht een situatie nabouwen.
Ontwikkelingsgebieden:
- denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen
- oriƫntatie van ruimte en tijd en wereldverkenning

1. Taalontwikkeling
- symbolen omzetten in taal
- opdracht lezen van links naar rechts
- auditief geheugen & auditieve discriminatie
2. Sociale vaardigheden
- met twee spelers, overleggen, elkaar opdrachten geven
3. Visuele waarneming
- plaatsbepaling - richting ervaren
- werken op twee- en driedimensionaal vlak
4. Rekenkundige begrippen
- eerste, tweede, middelste
- tellen tot 5

Een derde materiaal dat ik mocht aanbieden was Kikker springt getallen.
 
Ontwikkelingsdoelen:
- omgaan met de telrij: akoestisch opzeggen tot en met tenminste 10 (later 20)
- vanuit verschillende getallen tot 20 kunnen verder tellen en vanuit getallen tot 10 kunnen terug tellen
- plaatsen van getallen op de getallenlijn, herkennen en ordenen van getalsymbolen
- ontdekken dat getalsymbolen, tellen, telwoorden en hoeveelheden iets met elkaar te maken hebben
- koppelen van hoeveelheden aan getalsymbolen
- hoeveelheden ordenen, vergelijken en tellen
- weten wat met "nul" bedoeld wordt

Het moeilijkste materiaal bleek Bouwplan te zijn. Het spel Ridderrijk hadden de kinderen snel onder de knie. Kikker springt getallen is een materiaal waar je als leerkracht een grote rol in hebt. De leerkracht geeft de opdrachten. Ook heel goed bruikbaar als RT-materiaal.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten