maandag 1 april 2013

Begaafd Begeleiden


Ik heb het boek Begaafd Begeleiden van Eleonoor van Gerven en Ilja Hoogenberg-Engbers gelezen.

Het boek begint met een "foreword by professor Joan Freeman". Hierna volgt een inleiding. Na de inleiding komen er zes hoofdstukken:
1. Het IPA-model als basis voor competentieverwerving
2. Zeven competenties voor het begeleiden van begaafde leerlingen
3. Omgaan met verschillen: begaafdheid, inclusie en handelingsgericht werken
4. De Specialist Begaafdheid
5. De competentiematrix
6. Een professioneel kader voor de Specialist Begaafdheid

Leerkrachten stellen zich in hun professionele ontwikkeling steeds actiever op. Ze zoeken naar wegen om hun leerlingen effectief te begeleiden. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende onderwijskundige inzichten over inclusie, passend onderwijs en handelingsgericht werken, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast neemt door de diversiteit in "eigenheid van leerlingen" de behoeft aan nieuwe kennis en vaardigheden toe. De optelsom van diepgaande processen waarin kennis en vaardigheden door reflectie gecombineerd worden is kunnis van de leerkracht.

Begaafd begeleiden introduceert het IPA-model, een nieuw model van betekenisvol leren, en verbindt algemene beroepscompetenties van leraren met competenties voor onderwijsbegeleding aan begaafde leerlingen.

Voor de specialistisch opgeleide leraar vormt de competentiematrix in dit boek het professionele kader van waaruit hij/zij begaafde leerlingen en collega's begeleidt en beleidsprocessen aanstuurt.

De competentiematrix kan bovendien op schoolniveau gebruikt worden om vast te stellen wat sterke en zwakke kanten zijn in begeleidingsprocessen. Vervolgens kan de matrix ingezet worden als assessmentinstrument om een voor de school op maat ontwikkeld professionaliseringsperspectief vast te stellen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten