maandag 22 april 2013

Knappe koppen in de klas

Knappe koppen in de klas
Wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs
 
Geschreven door Geraldine Brouwer & Lidy Ahlers
 
Zeer de moeite waard om te lezen is het boek Knappe koppen in de klas.
Tot voor kort was het Nederlandse onderwijs er vooral op gericht leerlingen bij het gemiddelde niveau te houden en/of te krijgen. Voor leerlingen die deze grens te boven gingen, bestond er weinig aandacht. Dat is aan het veranderen. De overheid wil dat het onderwijs meer ruimte gaat creëren voor excellente leerlingen. De politiek streeft tegenwoordig bovendien naar het verhogen van de leeropbrengsten: niet alleen de zwakke en gemiddelde leerlingen moeten beter presteren, maar juist ook de (hoog)begaafde leerlingen.
 
(Hoog)begaafdheid is het resultaat van zowel aangeboren kenmerken ("andere" hersenen) als van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Doordat (hoog)begaafde leerlingen onderling sterk verschillen, valt het niet altijd mee om ze in de klas te herkennen. Toch zijn er wel een aantal hulpmiddelen, zoals tests, die leerkrachten daarbij kunnen helpen. Maar het allerbelangrijkste is toch het gesprek aan te gaan met de leerling en de mensen in zijn omgeving.
 
Het is belangrijk dat (hoog)begaafde leerlingen worden aangemoedigd om uit hun "comfortabele" zone te stappen en aan de slag te gaan met écht uitdagend werk. Daarbij hebben ze wel de ondersteuning nodig van de leerkracht. Die moet deze leerlingen een onderwijsaanbod geven dat zij niet op eigen houtje kunnen maken, maar waarbij ze een goede instructie nodig hebben. Verdiepende opdrachten, die een beroep doen op de manier van denken van (hoog)begaafden, zijn dus heel belangrijk. Bovendien hebben ook deze leerlingen behoefte aan feedback en procesbegeleiding, zodat zij kunnen leren van hun fouten. Alleen dan kunnen ze zich verder blijven ontwikkelen.
 
Het is van essentieel belang dat er sprake is van efficiënt klassenmanagement en dat leerkrachten kritisch durven kijken naar het aanbod in de methoden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten