zondag 14 april 2013

Elk kind een lezer

Het boek Elk kind een lezer
Geschreven door Kees Vernooy
 
De meest elementaire vaardigheid die bijna alle kinderen in de basisschool opdoen is leren lezen. Door niemand wordt het belang daarvan betwist. Voor de toekomst van elk kind is het van groot belang dat het goed leert lezen in de basisschool. Een probleem is echter dat minstens een kwart van de kinderen na groep 8 als een niet goede lezer de basisschool verlaat. Dit is een zorgelijk gegeven en heeft negatieve gevolgen voor de toekomst van die kinderen, zowel voor hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs als voor hun latere functioneren in de samenleving. Door het ontbreken van een goede leesvaardigheid is het bijna onmogelijk om je staande te houden in een hoog geïndustrialiseerde samenleving, waarin geschreven taal een belangrijke rol speelt. Er is internationaal veel leeskennis na 2000 opgeleverd die daadwerkelijk bijdraagt tot beter lezen van elk kind en dan in het bijzonder voor de zogenaamde risicolezer. Deze kennis moet zijn weg naar de klas vinden en dat doet dit op de onderwijspraktijk gerichte boek. Naast effectief gebleken leesinzichten, wordt er uitvoerig ingegaan op wat er nodig is om deze in scholen en klassen te realiseren. Van elk kind een goed lezer maken is immers van cruciaal belang voor de toekomst van elk kind. Bovendien heeft elk kind recht op het beste leesonderwijs.
Het boek bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Wat is lezen?
2. Belang van goed leren lezen
3. Wat kenmerkt een goede begrijpende lezer?
4. Taal/lezen: niet zomaar een vak
5. Belemmeringen voor een doorgaande leesontwikkeling c.q. verklaringen ervoor
6. Wat is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het leesonderwijs?
7. Ouders en leesontwikkeling
8. Omgaan met de leesopbrengsten
9. School die betere leesresultaten wil
10. Resultaten van enkele leesverbeteringsprojecten
11. Tot slot: Wat is het allerbelangrijkste voor effectief leesonderwijs?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten