zondag 24 maart 2013

Kinderen met specifieke taalstoornissen

 
De afgelopen weken heb ik het boek Kinderen met specifieke taalstoornissen ((Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs) gelezen. De redactie van dit boek bestaat uit Ellen Burger, Marcia van de Wetering en Marjolijn van Weerdenburg.

Ik ben een paar weken met dit boek bezig geweest omdat ik het geen boek vond om in één keer uit te lezen. Ik las dus elke keer een hoofdstuk.
Het boek bestaat uit elf hoofdstukken:
1. De normale spraak- en taalontwikkeling van kinderen
2. Kinderen met specifieke taalstoornissen
3. Meertalige taalontwikkeling en specifieke taalstoornissen
4. Cognitieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen met specifieke taalstoornissen
5. Diagnostiek van specifieke spraak-taalstoornissen
6. Motoriek en spel bij kinderen met taalstoornissen
7. Stimuleren van taal en spel binnen de alledaagse communicatie
8. Ondersteunde communicatie
9. Interventies
10. Lezen en leesstimulering bij kinderen met specifieke taalstoornissen
11. Samenwerken met ouders

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken.

Het boek beschrijft wat een specifieke taalstoornis is en welke problemen zich voordoen op ontwikkelingsgebieden die hiermee samenhangen. Het boek geeft praktische handvatten voor het begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke taalstoornissen. Beschreven wordt hoe de ontwikkeling van taal, sociaal-communicatieve vaardigheden en lezen gestimuleerd kan worden en wat het belang is van ondersteunde communicatie.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten