dinsdag 1 oktober 2013

Tijdschrijft voor Remedial Teaching 2013 nummer 4

De nieuwe aflevering van Tijdschrift voor Remedial Teaching lag afgelopen week weer in de brievenbus. Het staat weer vol met interessante artikelen:
- Kennis van bijvoeglijk naamwoorden is goede indicator voor taalachterstanden en beter ontwikkelde grammatica door Elena Tribushinina.
Onderzoek naar woordenschatontwikkeling heeft zich grotendeels geconcentreerd op de verwerving van zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Uit recente studies blijkt echter dat kennis van bijvoeglijk naamwoorden een goede indicator is van taalachterstanden en taalstoornissen. Kinderen die meer bijvoeglijk naamwoorden gebruiken, hebben vaak een beter ontwikkelde grammatica. Bovendien kan het begrip van bijvoeglijk naamwoorden consequenties hebben voor rekenvaardigheid van basisschoolkinderen.
- Vijf praktische tips om kinderen te leren denken vanuit een groeimindset door Floor Raeijmaekers.
Een kind met leerproblemen loopt het risico een vaste mindset te ontwikkelen waardoor het gelooft dat verbetering van de situatie onmogelijk is. Deze manier van denken heeft verregaande (negatieve) consequenties voor de ontwikkeling van het kind. Gelukkig is het mogelijk een kind een groeimindset aan te leren waardoor het ontdekt dat het meer kan dan het aanvankelijk dacht. Specialist talentenontwikkeling Floor Raeijmaekes geeft vijf praktische tips om kinderen te leren denken vanuit een groeimindset.
- Hoe ontkoppel je de begrippen "leren" en "niet kunnen" bij schrijfvaardigheidsonderwijs? door Freerk Teunissen.
Leerlingen kunnen het onderwijs framen. Dit kan bijdagen aan het onderwijsproces, maar er kan ook leeraversie ontstaan. Als een leerling een voldoende verbindt aan geen les meer nodig hebben, dan vindt hij ook dat je nog les nodig hebt als je iets nog niet kunt. Zo koppelt hij leren aan niet kunnen. In het schrijfvaardigheidsonderwijs is volgens schrijftrainer Freerk Teunissen daarom een systeem nodig dat erop gericht is deze begrippen te ontkoppelen. En te focussen op het herkennen van kwaliteit en plaats van het diagnosticeren van fouten.
- Spellingsprint: herhalen, herhalen, herhalen door Marijke Theunissen.
Herhalen en inslijpen, dat auditieve aspect wordt in het spellingonderwijs op de basisschool vaak vergeten. Voor spellingzwakke kinderen is dat een extra probleem. Volgens Marijke Theunissen, ambulant begeleider van kinderen met hardnekkige spellingeproblemen biedt het extra oefenen van werkbladen niet voldoende soelaas. Daarom ontwikkelde zij de methode Spellingsprint.
- Bij contextuele leerlingbegeleiding is "thuis" altijd aanwezig door Esther Bressers.
Elke leerling is het middelpunt van een web aan relaties. Daarin staat de verbinding tussen het kind en zijn ouders centraal. Die loyale verbondenheid is voortdurend in beweging en past zich telkens aan bij de ontwikkeling van het kind. Deze dynamiek van thuis wordt dagelijks meegenomen naar school en is van invloed op het gedrag en de leerprestaties bij kinderen. Bij contextuele leerlingbegeleiding wordt de context van thuis meegenomen in de begeleiding bij leerlingen en gaat dus een stap verder dan de bestaande aanpak van begeleiding binnen school.

Verder wordt er veel literatuur genoemd. Ik kom echt tijd te kort.
- Letter van de week
- Wat jij ziet en wat ik voel
- Misdiagnose van hoogbegaafden, handreiking voor passende hulp
- Dit is ADHD, alles over de kenmerken, diagnose, behandeling en aanpak thuis en op school
- Handelingsgericht werken in pasend onderwijs
- Onderwijs aan het jonge kind...een vak apart
- Het hele brein, het hele kind
Al deze boeken de moeite waard!
Tijdschrift voor Remedial Teaching de moeite waard!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten