zaterdag 21 september 2013

Hoe overleef ik....de kleuters?

Op dinsdag 5 november organiseert Medilex Onderwijs het congres Hoe overleef ik...de kleuters? En ik mag daar naartoe. Ik heb er zin in. Ik heb weinig ervaring in het werken met kleuters en tijdens dat congres hoop ik wat meer te weten te komen over het werken met kleuters.
Programma

9.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30 uur: Opening door dagvoorzitter
Rita Kohnstamm, ontwikkelingspsycholoog
Hoe kan evidence based onderzoek u helpen in een groep vol met kleuters

9.45 uur:
De kleuter als mens - wat kunt u verwachten?
Rita Kohnstamm, ontwikkelingspsycholoog
- Wat is een kleuter in psychosociale zin?
- In welke ontwikkelingsfase bevinden kleuters zich en hoe uit dit zich in een groep?
- Hoe verschillen jongens en meisjes van elkaar in de kleuterleeftijd? En hoe maakt u handig gebruik van  de verschillen?
Welke ontwikkeling zou een kleuter moeten doorlopen in twee jaar onderbouw?

10.45 uur: Koffie- en theepauze

11.00 uur:
Regie over uw klas - tips uit de praktijk
Hetty de Booys, onderbouwleerkracht en coach basisschool Het Festival Zwolle
Hetty heeft vele nieuwe collega's zien komen en gaan. Wat waren de grootste struikelblokken voor beginnende onderbouwleerkrachten? Hoe creëert u rust in een kleutergroep? En hoe vult u uw klassenmanagement op een effectieve manier in?

12.00 uur: Lunchpauze

13.00 uur - 16.15 uur: Workshops
Ik heb gekozen voor de workshops Ontluikende geletterdheid (door Maud van Druenen, projectmedewerker Expertisecentrum Nederlands) en Ontluikende gecijferdheid (Heleen Vinckenmöller, rekenspecialist CED-groep).

16.15 uur: Napraten met collega's
Na afloop van de workshops is er de mogelijkheid om met collega's van andere scholen na te praten en ervaringen uit te wisselen.

IK HEB ER ZIN IN!!!


2 opmerkingen: