dinsdag 20 augustus 2013

Informatieavond op Aventurijn

Vanavond was op basisschool Aventurijn de informatieavond voor de ouders van de leerlingen die zitten in groep 1/2A en 1/2B. De avond werd verzorgd door juf Monique en juf Els. De opkomst was goed. Dat is altijd fijn.
Wat is er deze avond allemaal besproken?
- Woord van welkom.
- Juf Monique en juf Els stellen zich voor. Ook ik mag me voorstellen. Op maandag ben ik de juf van de kleuters in groep 1/2A. En juf Nicole stelt zich voor. Zij is lio-stagiaire in groep 1/2B.
- De eindtijd van school is 11.55 uur en 15.25 uur. Dit om de grote stroom van kinderen voor te zijn. Voor de andere groepen zijn de eindtijden 12.00 uur en 15.30 uur.
Zowel 's morgens als 's middags is er een inloop. Het is wel de bedoeling dat na de kerstvakantie de ouders in de hal afscheid nemen van de kinderen die in groep 2 zitten.
- Besproken worden de dagritmekaarten/hetplanbord/de materialen/het onderwijsplein/de registratieboekjes.
- Uitleg van de methode Schatkist: taalontwikkeling/beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid/sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gewerkt met thema's. We zijn dit schooljaar gestart met het thema: een nieuw schooljaar.
Een groot pluspunt van Schatkist is de leerkrachtassistent.
- Zelfstandig werken/ kleine kring: dit gebeurt twee keer in de week. De juf werkt met een klein groepje waarbij ze niet gestoord mag worden. Twee kinderen zijn de hulpjuf of hulpmeneer.
- Op vrijdagochtend komen alleen de oudste kleuters (vanaf 5 jaar) naar school. Ze krijgen dan o.a. schrijven. Hiervoor wordt de methode Pennenstreken gebruikt.
- Knutselwerkjes: de werkjes gaan allemaal in een plakboek. Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen dit boek mee naar huis.
- De kinderen kijken op school naar het tv-programma Koekeloere. In deze serie speelt Flip de Beer een rol. Flip de Beer hebben we ook in de klas. Elk weekend mag hij bij een leerling logeren.
- Een hoogtepunt voor elk kind is het vieren van de verjaardag.
- Elke dag hebben we een pauze waarin we fruit eten en wat drinken.
- Twee keer per dag spelen we buiten op onze prachtige speelplaats. Bij slecht weer gaan we naar de gymzaal.
- Er is een mogelijkheid om over te blijven.
- CITO-toetsen: Taal voor Kleuters/Ordenen/Ontluikende geletterdheid.
- KIJK-observatie: dit wordt besproken tijdens het oudergesprek.
- Bij nieuwe leerlingen gaat de leerkracht op huisbezoek.
- De schoolarts komt op school voor de oudste kleuters.
- Na elke vakantie is er een hoofdluiscontrole.
- "Open doekje": een optreden op het grote podium.
- Kleuterjuffendag is op 18 juni 2014.
- Voor kinderen die kunnen strikken is er een strikdiploma en een "gouden schoen".

Na afloop van dit boeiende verhaal door juf Moniek en juf Els was er gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken en in de klassen te kijken. Ook de directeur en de ib'er waren aanwezig.
Iedereen kan terugkijken op een fijne avond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten