zaterdag 17 augustus 2013

Tijdschrift voor Remedial Teaching

Al vele jaren lees ik met plezier het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Het tijdschrift is niet alleen de moeite waard voor remedial teachers maar het is zeker ook aan te bevelen voor intern begeleiders en leerkrachten.

Op dit moment ben ik nummer 3 van 2013 aan het lezen. Wat staat er o.a. in dit nummer:
- Meer aandacht voor woordenschat en het toetsen daarvan!Leerlingen met een gebrekkige woordenschat moeten vroegtijdig worden gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 46,3% van de brugklasleerlingen tegen "moeilijke woorden" aanloopt die ze nodig hebben in diverse schoolvakken. Volgens Hilde Hacquebord, universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor woordenschat en het toetsen daarvan.
- Verschillende talen, verschillende soorten dyslexie?Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling vereist dat naast lees- en spellingvaardigheden ook onderliggende vaardigheden getest worden. Nederland vervult hiermee een pioniersrol. Uit diverse onderzoeken blijkt dat "Nederlandse" dyslexie-indicatoren ook in andere talen van even groot belang zijn voor het vaststellen van dyslexie.
- Theater als inspiratiebronPlezier in lezen valt niet af te dwingen. Daarvoor is verleidingskunst nodig. Theaterlezen is een leesvorm die motiveert en uitnodigt tot vloeiend lezen. Het helpt zwakke lezers, mits professioneel ondersteund, vloeiend lezen en de leesmotivatie op een hoger plan te krijgen. Dit artikel is geschreven door Elseline Knuttel. Ik ken haar van haar winkel Leesletters: www.leesletters.nl
- In de schaduw van je broer of zusTen minste een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een "speciaal" kind. Die term slaat op kinderen met lichamelijke of psychische problemen dan wel verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperkingen. Wat moet je als remedial teacher weten van deze broers en zussen van? Kinderpsychiater Frits Boer beantwoordt 10 vragen over dit onderwerp. Hij schreef het boek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen.
- Het repertoire van de rekenbegeleiderIn het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) wordt gewezen op de kwaliteit van de leerkracht en de remedial teacher. Orthodidacticus en rekenspecialist Aart Andeweg laat via een taakanalyse van de opgave 0,5:1/2=_ zien wat je zoal in huis moet hebben om een goede uitleg te verzorgen, diagnostiek te plegen en hulp te bieden.

Verder staan er in elk nummer recensies van boeken, cd-roms en materialen. Ook altijd een aantal recensies van sites op het internet.

Elke keer opnieuw lees ik dit tijdschrift met veel interesse!Geen opmerkingen:

Een reactie posten