dinsdag 27 augustus 2013

Scholingsbijeenkomst 1-Zorgroute

Vanmiddag hadden we op basisschool Aventurijn een studiemiddag: Scholingsbijeenkomst 1-Zorgroute: Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken met groepsplannen. Anita Manders gaf de cursus. Eerst werd teruggeblikt naar het afgelopen jaar. Daarna werd besproken wat de opbrengst van dit traject de eerste helft van dit schooljaar zou moeten zijn:
- Alle leerkrachten maken 2 x per jaar een groepsplan op basis van onderwijsbehoeften voor rekenen, technisch lezen en spelling. Elk groepsplan heeft een tussen- en eindevaluatie.
- De leerkrachten maken op basis van wat zij zien onderbouwde keuzes met betrekking tot hun eigen handelen naar de leerlingen toe. De leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.
- Evaluatie van het groepsplan en het groepsoverzicht worden gebruikt bij opstellen van het nieuwe groepsplan.

Borging van bovenstaande opbrengsten. Inspelen op ondersteuningsvraag leerkracht.
Een gedeelte van de middag zijn we zelf aan de slag gegaan. We zijn bezig geweest met het opstellen van de groepsplannen voor de eerste periode. De bevindingen m.b.t. de onderwijsbehoeften worden verwerkt in het groepsplan.

De middag vloog om. Maar ik blijf het een pittig onderwerp vinden. Ik vind het niet eenvoudig om een goed groepsoverzicht en groepsplan te schrijven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten